ترکیب بدنی و شاخص توده بدن چیست؟

شاید برای بسیاری از شما این سوال پیش آمده باشدکه،ترکیب بدن چیست؟ چه ارتباطی بین ترکیب بدن و شاخص توده بدن (BMI)وجود دارد و چگونه اندازه گیری می شوند؟
تست ترکیب بدن مقدار چربی، عضله، استخوان و آب بدن را تعیین می کند و مهمترین مزیت آن،کمک به درک شرایط سلامتی افراد است.
و اما شاخص توده بدن(BMI) از تقسیم وزن به مجذور قد به دست می آید.
اگر دو فرد دارای وزن و
قد مشابه، اما یکی خیلی چاق و دیگری کاملا عضلانی باشد،مشخص است که این دو فرد ترکیب بدنی متفاوتی دارند و از نظر سلامتی شرایط آنها مشابه نیست ولی شاخص توده بدنی آنها مشابه است.
“بنابراین استفاده از BMI یک رویکرد مناسب برای بررسی شرایط سلامتی افراد نیست”.
راه های اندازه گیری ترکیب بدن شامل DXA،وزن کشی زیر آب و دستگاه اندازه
گیری ترکیب بدن است.دستگاه اندازه گیری ترکیب بدن که با استفاده از جریان الکتریکی ضعیف و تفاوت سرعت آن در بافت های
مختلف مقدار بافت ها را تعیین می کند، یکی از روش های در دسترس، غیر تهاجمی، ارزان و آسان برای اندازه
گیری ترکیب بدن می باشد.با استفاده از این روش می توان درصد توده چربی بدن، عضله، استخوان و آب درون سلولی و برون سلولی که ممکن است برای بررسی عملکرد متابولیکی مفید باشد را در کمتر از یک دقیقه اندازه گیری کرد.
از عوامل مهم تاثیرگذار بر ترکیب بدن می توان به ژنتیک، فعالیت بدنی و تغذیه اشاره کرد. در دو دهه اخیر صدها ژن مرتبط با چاقی مورد مطالعه قرار گرفته اند که حداقل 127 ژن مرتبط با فنوتیپ های چاقی گزارش
شده است.مطالعات نشان داده اند که اگر چه ژنتیکی بودن توده چربی ثابت شده است ولی اثر ژنتیک در افراد دارای فعالیت بدنی به میزان چشمگیری کاهش یافته است